Om Studiepraktik

Studiepraktik 2020 bliver med online praktikforløb og uden fysisk fremmøde - men du kan fortsat kun få én praktikplads.

Hvad er Studiepraktik?

Studiepraktik 2020 er et online tilbud, hvor de videregående uddannelser åbner de virtuelle døre ind til både faglige indblik i uddannelsen, hvad der kendetegner deres studiemiljø og muligheden for at møde studerende, undervisere og vejledere.

Praktikperioden kan afholdes inden for onsdag-fredag i uge 43. Det vil variere fra tilbud til tilbud, om det er én eller flere dage; antal timer på dagen og hvilket tidspunkt på dagen, praktikken forløber. 
Praktiktilbuddene opdateres så snart de videregående uddannelser får afklaret disse spørgsmål - hold derfor gerne øje med praktiktilbuddene, der løbende opdateres (klik på 'ansøg' > 'praktiktilbud').

For hvem?

Studiepraktik er for dig, der har afsluttet din ungdomsuddannelser (fx stx, hhx, htx eller hf) eller er igang med det sidste år. Du kan også komme i studiepraktik, hvis du har en erhvervsfaglig baggrund.

Hvorfor tage af sted?

Selvom Studiepraktik 2020 er et online tilbud, er det fortsat en god mulighed for at få et indblik i hverdagen på en videregående uddannelse!

Studiepraktik er det nærmeste, du kommer på at opleve, hvordan det er at gå på en bestemt videregående uddannelse, før du påbegynder den. Du bliver måske bekræftet i, at du er på rette spor eller finder ud af, at uddannelsen alligevel ikke er noget for dig. Studiepraktik vil altid gøre dig klogere og hjælpe dig et skridt videre i dit studievalg.

Er du i tvivl om hvilken uddannelse du kunne tænke dig at komme i Studiepraktik på? Få gode råd på vores vejledningsside.

Inden din praktik

Inden du skal i studiepraktik, er det en god idé at sætte dig ind i, hvad uddannesen går ud på. Du kan fx læse mere på uddannelsens egen hjemmeside. Hvis du har spørgsmål, så får du rig mulighed for at stille dem under studiepraktikken til studerende, undervisere eller studievejledere på uddannelsen.